De therapeut

Ik ben ruim 30 jaar verpleegkundige, en heb in veel velden van de gezondheidszorg met enthousiasme gewerkt, waarvan de laatste 9 jaar in managementfuncties.

Tijdens mijn reguliere opleidingen was de algemene opvatting "als je gevarieerd eet krijg je alle benodigde voedingsstoffen binnen. En als je klachten krijgt heeft de medische wetenschap vrijwel altijd een oplossing in de vorm van medicatie, tijdelijk of blijvend".

Ten tijde van mijn jaren op chirurgie leek dat te volstaan. Immers, een ontstoken blinde darm moet je er uit halen, en dan kan iemand weer opknappen.   Maar juist al die andere bredere klachten zoals chronische pijn, hoge bloeddruk, eczeem, allergieën, en psychische problematiek, daarvoor was de oplossing niet zo simpel. Ook niet als de patiënt 'zo gezond mogelijk'  at.

Via via maakte ik kennis met de mogelijkheden van orthomoleculaire therapie en het gebruik daarbij van bioresonantie. Ik zag welke resultaten bereikt konden worden, en dan vooral op gebieden waar de reguliere geneeskunde (nog) niet altijd antwoorden heeft. Ik ben me daar verder in gaan verdiepen, eerst naast een andere baan, maar al snel fulltime.

Natuurlijke methode

Waar de reguliere geneeskunde zich door oa tijdgebrek concentreert op het bestrijden van een afzonderlijke klacht, kijkt de orthomoleculaire geneeskunde en bijvoorbeeld de PNEI naar het hele plaatje. Het lichaam is een complex geheel van biochemische regulatie-mechanismes en signaalstoffen. Door dat principe als uitgangspunt te nemen, kan je bij de oorzaak van de disbalans komen die de klacht uiteindelijk veroorzaakt. En is de therapie gericht op blijvend herstel.

Het gebruik van lichaamseigen signalen en natuurlijke stoffen om het lichaam in staat te stellen zijn herstelfuncties te gebruiken, vind ik een logische methodiek, met respect voor de natuur. Op deze manier, op maat gecombineerd met waar nodig aanpassingen in levensstijl, voeding, beweging kunnen mensen hun balans hervinden.

Ik heb de opleiding tot orthomoleculair therapeut gevolgd, en in de jaren daarna vele specialisaties, oa de opleiding tot PNEI-therapeut.

In 2015 ben ik gestart met mijn praktijk BioBalans, in Bennekom. Met Hans van Dam, Ester van Grootheest (Praktijk Asem in Overberg) en Louise Heijstek (Praktijk Natuurlijk weer gezond in Renswoude) heb ik regelmatig collegiaal overleg. Zij werken vanuit dezelfde kennis, en met dezelfde protocollen en apparatuur. 

Er is internationaal enorm veel onderzoek en kennis beschikbaar die nog lang niet altijd zijn verwerkt in de protocollen van ziekenhuizen en huisartsen. 
Via onze beroepsvereniging, elk jaar vele dagen scholing (deels verplicht ivm onze accreditatie), en de vele vakliteratuur die beschikbaar is streef ik er naar op de hoogte te blijven van de actuele kennis op ons werkterrein.

Regulier

Ik zie de orthomoleculaire wetenschap en therapie als een onmisbare aanvulling op de reguliere geneeskunde. In landen om ons heen is dat al meer geïntegreerd - en waar het kan willen we daar ook in Nederland graag naar toe werken. Ik werk graag samen met artsen, diëtisten, fysiotherapeuten en psychologen. Multidisciplinair (en integraal) werken heeft altijd mijn voorkeur.  

Ik ben BIGgeregistreerd en heb mijn therapeutenlicentie bij de beroepsvereniging MBOG.
Ik werk vanuit een christelijke levensovertuiging.