PNEI

PNEI is de afkorting van Psycho Neuro Endocrino Immunologie. Dat is de wetenschap die zich bezig houdt met de relaties en verbanden tussen gedrag, het brein, het zenuwstelsel, het immuunsysteem en de hormonen. 

Het lichaam is een ingenieuze biochemische 'fabriek'. De verschillende processen grijpen in elkaar, zijn randvoorwaardelijk, ze compenseren, of blokkeren juist. 

Plato formuleerde al dat bij de mens lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. De PNEI brengt in kaart hoe dat biochemisch werkt.

De kracht daarvan is dat 'vage' of onbegrijpelijke klachten opeens terug te brengen zijn tot het ontbreken van stoffen, of het niet functioneren van een 'toeleverend orgaan' zoals de darmen. En dat verbanden kunnen worden gelegd tussen verschillende klachten.

Herstel na wat gezien wordt als psychische aandoening zoals een burn-out blijkt veel sneller te gaan als gezorgd wordt voor de juiste voeding of supplementen die in de periode van stress zijn opgebruikt en nu het hele systeem platleggen.

De bedoelde biochemie in kaart brengen kan op verschillende manieren. Middels vragenlijsten (immers: omdat het één geheel is, kan met zowel vanaf de psyche als vanuit het lichaam naar de fabriek kijken), bloed- of urineonderzoek.

Daarnaast geeft DNA-analyse een nog bredere kijk op aanleg, mogelijkheden en potentiële probleemgebieden. Ook daarop is te anticiperen met diverse interventies op gebied van lifestyle, voeding, supplementen.